Sistemų neutralizatorius

Sistemų neutralizatorius
  • Neutralizuoja rūgštiniu plovikliu "DS-40 System Cleaner" išplautą sistemą ir patį tirpalą
  • Paruošia sistemą užpildymui priemone, apsaugančia nuo apsaugos nuo korozijos ir nuovirų
  • Neutralizuotą tirpalą saugu išpilti į kanalizaciją
  • Talpa: 2 kg
  • Prekės kodas: 61009
  • Prekybos vietos
 

Produkto aprašymas

 

Neutralizuoja rūgštinių ploviklių likučius ir paruošia šildymo sistemą užpildymui priemone, apsaugančia nuo korozijos ir nuovirų. Neutralizuotą rūgštinį ploviklį saugu išleisti į kanalizaciją.

 

Techninė charakteristika

 

Spalva: balta. Kvapas: bekvapis. Pavidalas: milteliai. pH 11.8 (10 % v/v). Specifinis sunkis 1.74 (pakuotėje).

 

Naudojimo būdas ir dozavimas

 

Baigiant darbą su rūgštiniu plovikliu, į darbinį tirpalą supilkite neautralizavimo miltelius. Cirkuliuokite tirpalą sistemoje 10 minučių. Gerai neutralizuotas rūgštinis tirpalas turi pageltonuoti arba pažaliuoti. Jei tirpalas tebėra raudonas, įberkite daugiau neutralizatoriaus ir cirkuliuokite tol, kol pasiekis tirpalo spalva.

 

Išdrenuokite neutralizuotą tirpalą į kanalizaciją ir gerai praskalaukite sistemą švariu vandeniu, kol skalavimo vanduo bus visiškai švarus.

 

Švarią šildymo sistemą rekomenduojama užpildyti priemone "Protector F1", apsaugančia nuo  korozijos ir nuovirų susidarymo.

 

Atsargumo priemonės

 

Dirginanti priemonė. Smarkiai dirgina akis. Spėjama, kad gali kelti pavojų vaisingumui. Spėjama, kad gali kelti pavojų vaisiui. Rekomenduojama dirbti su vienkartinėmis vinilo pirštinėmis < 1 val. (prasiskverbimo laikas). Privaloma dirbti su patvirtinto standarto apsauginiais akiniais, jei rizikos vertinimo metu nustatyta, kad yra sąlygos apsitaškyti purslais, patekti dulkių. Rekomenduojama: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais. Patekus į akis nedelsiant praplauti dideliu vandens kiekiu pakeliant viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinti, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimti. Toliau skalauti mažiausiai 10 minučių. Kreiptis į gydytoją.

Sandėliuoti 5 - 30°C temperatūroje. Laikyti užrakintą. Saugoti nuo vaikų. Laikyti originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje.

 

Išsami informacija apie saugų produktų naudojimą pateikta saugos duomenų lape.

 
Svetainės struktūra Susisiekite
© 2011 Fernox