UAB "Sandomus"

S. Žukausko g. 32-7, Vilnius

Įm. k: 302594355

PVM kodas: LT100005964216

Tel.: +370 685 06811

El. p.: info@fernox.lt

Šildymo problemų sprendimas

Siurblio gedimas

Dažniausiai pasitaikanti siurblio gedimo priežastis - nešvarus šildymo sistemos vanduo. Dažnai magnetitas (juodas geležies oksidas) plaukioja šildymo sistemos vandenyje ir nugula filtro korpuse. Siurbliui veikiant magnetitas sumalamas į lipnią košę, kuri ilgainiui užkemša siurblį ir šis nustoja veikti.

Siurblio gedimus panašiai įtakoja ir kalkių nuosėdos. Dažniausiai siurblys sugenda dėl mišrių nuosėdų - magnetito ir nuovirų.

Sprendimas:

Praplauti šildymo sistemą plovikliais "Cleaner F3" arba "Powerflushing Cleaner F5", kurie gerai ištirpdo magnetitą ir nuoviras. Švarią sistemą užpildyti priemone "Protector F1", kuri neleis vėl susidaryti magnetitui ir nuoviroms.

Atskirais atvejais, kai sistemoje ypač daug magnetito ir nuovirų, galima papildomai praplauti katilą rūgštiniu plovikliu "DS-40 System Cleaner".

Papildomą apsaugą suteiktų į vamzdyną įmontuotas cikloninis magnetinis filtras TF1 Total Filter, kuris iš šildymo sistemos vandens pašalina magnetitą ir kitus teršalus. Sistemų su įmontuotu filtru TF1 apsaugai naudoti priedą "F1 Filter Fluid + Protector".

Prastėjanti šilumnešio kokybė

 

Saulės kolektorių sistemos dažnai dirba aukštoje temperatūroje (daugiau nei 180 °C). Jei sistemos dažnai būna stagnacijos stadijoje, šilumnešis pradeda irti. Šioje situacijoje kolektorių plokštės perkaista ir šilumnešis išgaruoja palikdamas tuščią kolektorių. Nukritus vandens temperatūrai, siurblys pradeda pumpuoti šilumnešį į labai karštą kolektorių. Taip susidaro sąlygos formuotis rūgštinėms nuosėdoms ir purvui.

 

Sprendimai:

Ploviklis "Solar Cleaner C" greitai ir efektyviai išplauna iš saulės kolektoriaus nebetinkamo naudoti šilumnešio likučius ir purvą, kuris gali užkimšti vamzdyną.

 

Praplautą saulės kolektorių rekomenduojama užpildyti šilumnešiu "Solar S1", kuris apsaugos nuo užšalimo iki -28 °C ir korozijos.

 

 

Vamzdynų korozija

Elektrocheminė korozija yra metalų irimas elektrai laidžioje aplinkoje (pvz. vandenyje), kai kontaktuojant dviems skirtingiems metalams (pvz. plienui ir variui) susidaro korozinės galvaninės poros ir vyksta neigiamesnį potencialą turinčio metalo irimas.

 

Sprendimai:

Šildymo ar šaldymo sistemą nuo elektrocheminės korozijos apsaugo priedas "Protector F1". Be to, jis neleidžia susidaryti nuoviroms, palaiko termofikato pH tarp 7 - 8.

Jei į šildymo sistemos vamzdyną įmontuotas magnetinis cikloninis filtras TF1, naudoti apsaugantį priedą "F1 Filter Fluid + Protector".

Jei sistema labai nešvari, prieš užpildant apsaugančiu priedu, ją rekomenduojama praplauti naudojant ploviklį "Cleaner F3".

 

Radiatoriuje kaupiasi dujos

 

Šalti plotai radiatoriaus viršutinėje dalyje paprastai rodo, kad jame kaupiasi vandenilio dujos (korozijos pasekmė) arba sistema nesandari ir į ją patenka oras. Kita galima priežastis - sistemoje tarpstantys mikroorganizmai, dėl kurių susidaro metano dujos arba sieros vandenilis. Šioms dujoms būdingas pūvančio kiaušinio kvapas.

 

Sprendimai:

Rekomenduojama atlikti sistemos cheminį praplovimą. Galima naudoti ploviklį "Cleaner F3" arba "Powerflushing Cleaner F5". Švarią sistemą užpildyti vandeniu ir įterpti reikiamą kiekį priemonės "Protector F1", kuri apsaugo nuo korozijos, neleidžia kauptis vandenilio dujoms, apsaugo nuo nuovirų susidarymo.


Jei į šildymo sistemos vamzdyną įmontuotas cikloninis magnetinis filtras (pvz. Fernox TF1 arba kito gamintojo), naudoti apsaugos priemonę "F1 Filter Fluid + Protector".

 

Sistemos apsaugai nuo biologinių teršalų papildomai naudoti biocidą.

 

Jei sistema yra nesandari, į ją nuolat patenka oras ir kartojasi tos pačios problemos, kreipkitės į santechniką montuotoją, kad pašalintų montavimo klaidas.

 

Šalti plotai radiatoriaus paviršiuje

Šalti plotai radiatoriaus viršutinėje dalyje paprastai rodo, kad jame kaupiasi vandenilio dujos (korozijos pasekmė) arba sistema nesandari ir į ją patenka oras. Šalti plotai radiatoriaus vidurinėje dalyje arba apačioje atsiranda dėl susikaupusio magnetito (geležies oksidų nuosėdų), kuris atrodo kaip juodas purvas.

 

Sprendimai:

Magnetitą gerai tirpdo neutralios cheminės sudėties plovikliai "Cleaner F3" ir "Powerflushing Cleaner F5". Rekomenduojama sistemą plauti naudojant specialią praplovimo įrangą, pvz. Fernox MKIIII, kuri sukuria stiprų srautą ir turi reverso režimą.


Praplautą sistemą užpildyti priemone "Protector F1", kuri neleis kartotis problemoms - apsaugos nuo elektrocheminės korozijos ir nuovirų susidarymo.

 

Jei į šildymo sistemos vamzdyną įmontuotas cikloninis magnetinis filtras (pvz. Fernox TF1 arba kito gamintojo), naudoti apsaugos priemonę "F1 Filter Fluid + Protector".

 

Mikrobiologinis užterštumas

Žemų temperatūrų sistemose (pvz. grindinio šildymo sistemoje arba vėsinimo sistemoje atviru indu) gali veistis dumbliai, grybelių ir bakterijų kolonijos ir pan. Pasitaiko atvejų, kai dumblių plaušai užkemša grindinio šildymo kontūrus, šilumokaitį.

 

Sprendimai:

Įtarus, kad sistema užteršta mikroorganizmais, ją rekomenduojama chemiškai praplauti. Galima naudoti ploviklį "Cleaner F3", "Powerflushing Cleaner F5".


Švarią sistemą užpildyti vandeniu ir iterpti reikiamą kiekį apsaugos priemonės "Protector F1". Papildomai apsaugai nuo mikrobiologinio užterštumo galima įterpti biocidą.

 

Patikrinti sistemos sandarumą ir, radus nesandarių vietų, jas užsandarinti. Svarbu atsiminti, kad nesandarią sistemą dažnai papildydami šviežiu vandeniu, galime įsileisti gyvų organizmų, jau nekalbant apie vandenyje ištirpusius metalus ir mineralus. Visa tai ilgainiui virsta nuosėdomis ir neigiamai veikia sklandų sistemos darbą.

 

 

 

Grindinio šildymo sistema

Problemos:

Dėl juodo purvo (geležies oksidų) sąnašų grindinio šildymo sistemoje sumažėjęs vandens srautas, užsikimšę vamzdžiai.

 

Sprendimai:

Išplauti grindinio šildymo sistemą plovikliais "Cleaner F3" arba "DS 40 System Cleaner"

Užpildyti sistemą priemone "Protector F1", apsaugančia nuo korozijos ir nuovirų. Jei reikalinga apsauga nuo užšalimo, papildomai užpildyti šilumos nešėju "HP-5c" arba "HP-15c"

 

Priežiūrą palengvinančios priemonės:

Refraktometras

pH lygio nustatymo juostelės

Sistemoje krenta slėgis, laša per nesandarius sujungimus

Dažnai sunku nustatyti protėkio vietą ir jį suremontuoti. Esant protėkiui sistemoje krenta slėgis.

 

Sprendimai:

Įtariant, kad protėkis atsirado dėl nesandarių sujungimų, galima į sistemą įterpti vidinių šildymo sistemos protėkių hermetiką "Leak Sealer F4". Priemonė pasiskirsto veikiančioje sistemoje ir užsandarina mikro protėkius per 24 val.

Jei protėkis atsirado dėl mechaninio pažeidimo (pvz. buvo pragręžtas vamzdis), tokio protėkio "Leak Sealer F4" greičiausiai neužsandarins.

 

Išorinių protėkių sandarinimui galima naudoti silikoninę pastą "LS-X".

 

Daugiau informacijos apie protėkių hermetizavimo priemones šiame puslapyje.

Užšalo vamzdžiai

Vandeniu užpildytas vamzdynas gali užšalti. Plečiantis ledui gali sprogti vamzdžiai.

 

Sprendimas:

Kai sistemai reikalinga apsauga nuo užšalimo, rekomenduojama naudoti antifrizą ir apsaugos priemonę "Alphi-11". Produktas pagamintas aukščiausios kokybės monopropilenglikolio pagrindu. Antifrizas išlieka veiksmingas iki 10 metų.

 

Kartą metuose rekomenduojama patikrinti antifrizo ir apsaugos priemonės koncentraciją.

 
Svetainės struktūra Susisiekite
© 2011 Fernox